مدیر مسئول
  میر ید دالیا موسئ

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه مرکزی کرالا، کاظارجد، 671314، کرالا، هند

رشته تخصصی:زیست شناسی
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 سردبیر
مسعود قاطع
مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ICARDA)، حلب، سوریه
رشته تخصصی:کشاورزی 
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
دستیار سردبیر
Daniel Ahmadzai دنیل احمدزایی
گروه زمین شناسی و معدن شناسی، دانشگاه ویولون
رشته تخصصی:زمین شناسی و معدن
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
دبیر اجرایی
ملیسا فخر
دانشکده مطالعات بین الملل، دانشگاه جواهراللهره نورو هند
 رشته تخصصی:حقوق و مطالعات بین الملل
 
کارشناس نشریه
جی ها یای جااهو
گروه زبان و فرهنگ شرق آسیا، 521 Memorial Way، Knight Building، دانشگاه استنفورد، استنفورد، CA 94305، USA
  رشته تخصصی:زبان و ادبیات 

 اعضای هیات تحریریه

عمر الیزابت, دانشکده بازرگانی، دانشگاه ملی سئول، جمهوری کره

هنری شراز, مرکز تحقیقات طبیعت، لیتوانی

دکتر جلال جلالی میرزایی, دانشکده علوم منابع انسانی دانشگاه هامبورگ

 

 

بانک ها و نمایه نامه ها

 Google Scholar

  International abstracts of human resources

  Cabell’s Directory

  Ulrich

  Getcited

 Islamic World Science Citation Center

  New Jour

  The grove library